Jesteś poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania, międzynarodowym listem gończym, chcą Cię deportować?

 

 

 

 

Usługi

Prawo cywilne

Adwokaci z Naszej Kancelarii prowadzą sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym reprezentujemy naszych Klientów (zarówno podmioty gospodarcze, jak również Klientów Indywidualnych). Poczynając od spraw o zapłatę, przez sprawy o przez sprawy Konsumentów, o ochronę dóbr osobistych (w tym posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów publicznych). Reprezentujemy firmy, jak również osoby fizyczne. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko Skarbowi Państwa. Możemy pochwalić się odszkodowaniami na poziomie już kilkuset tysięcy złotych (900.000 zł). Posiadamy doświadczenie z obsłudze przedsiębiorstw, w tym ich zbywaniu, w tym np. zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Prowadzimy sprawy w zakresie wad oświadczenia woli, w tym np. ustalenia nieważności umów, oświadczeń woli złożonych pod wpływem błędu, czy pozornych (pozorność).

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rzeczowego, w tym co do treści i wykonywania prawa własności, reprezentując naszych Klientów, w sprawach z zakresu: ustalenia służebności, wydania, eksmisji, bezumownego korzystania z nieruchomości, ustanowienia drogi koniecznej, przekroczenia granic przy wznoszeniu budynków. Obsługujemy transakcje nabycia / zbycia nieruchomości. Prowadzimy postepowania o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości, rozliczenia nakładów, ochronę posiadania, przywrócenie utraconego posiadania, ochronę posiadania.

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach cywilnych z zakresu wykonania umów, ich nienależytego wykonania. Z zakresu klauzul niedozwolonych, w tym przeciwko Bankom, dużym korporacjom (koncernom paliwowym). Możemy pochwalić się sukcesami w tych dziedzinach. Prowadziliśmy sprawy w tych obszarach w sądach w całej Polsce.

Prowadzimy procesy w sprawach o czyny niedozwolone (tzw. odpowiedzialność deliktowa), sprawach odszkodowawczych, o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, szkody majątkowe wynikające ze śmierci (wpadki drogowe, inne). Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach tzw. skargi paulińskiej (Actio Pauliana), sprawy z zakresu tzw. ochrony wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika (zarówno w wątku cywilnym, jak również karnym – art. 300 KK).

Sprawy z zakresu rękojmi za wady, wady fizyczne rzeczy, sprawy konsumenckie.

Sprawy z tytułu wykonania, rozliczenia umowy o dzieło, umowy o roboty budowalne, gdzie Kancelaria posiada doświadczenie w przygotowaniu projektów umów o roboty budowlane.

Zobacz również

Prawo rodzinne

Sprawy odszkodowawcze

Prawo medyczne

Prawo pracy

Prawo karne