Jesteś poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania, międzynarodowym listem gończym, chcą Cię deportować?

 

 

 

 

Aktualności

Adwokat od spraw karnych Szczecin

ADWOKAT OD SPRAW KARNYCH SZCZECIN - ADWOKAT PRAWO KARNE SZCZECIN


Adwokat Krzysztof Tumielewicz – Kancelaria Adwokacka Tumielewicz – w swoim DNA – od początku istnienia ma pomoc prawną w sprawach karnych, karnych skarbowych, karnych gospodarczych, karnych wykonawczych, a także sprawach wykroczeniowych, czy postępowaniach dyscyplinarnych, do których w większości wypadków stosuje się procedurę karną.

Dlaczego sprawy karne ?

Dlatego, że od początku – może poza pierwszą pracą u wybitnego, i niezłomnego adwokata z Gorzowa Wlkp. – Mecenasa Stanisława Żytkowskiego - https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_%C5%BBytkowski - który spraw karnych nie przyjmował do prowadzenia w ogóle, a specjalizował się w szeroko pojętym Prawie gospodarczym, obsłudze prawnej przedsiębiorców – adwokat Krzysztof Tumielewicz był związany z prawem karnym, procedurą karną.

Pierwsza poważna praca po ukończeniu studiów prawniczych – to Sąd Okręgowy w Szczecinie, IV Wydział Karny Odwoławczy. Praca w charakterze Asystenta Sędziego. Najpierw pod opieką Sędzi Hinel, wybitnego karnisty. Potem dwóch innych doświadczonych Sędziów. Praca w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, Wydziale Karnym Odwoławczym dała podstawy do pracy w sprawach karnych. Wydział IV Karny Sądu Okręgowego, jest wydziałem odwoławczym, trafiają do niego apelacje od wyroków Sądów Rejonowych. Jest to również Wydział Karny, który rozpoznaje zażalenia od decyzji o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Potem, kiedy otworzył się nabór na pierwszą państwową, na normlanych zasadach, aplikacje adwokacką – adwokat Krzysztof Tumielewicz, przystąpił do egzaminu na aplikacje adwokacką, złożył ten egzamin z wynikiem pozytywnym. Przez kilka miesięcy łączył pracę w Sądzie – z pracą w Kancelarii Adwokackiej doświadczonego adwokata karnisty, by od 2006 r. w zasadzie nieprzerwanie do dziś (czyli 2024 r.) przygotowywać się i pracować w zawodzie adwokata.

Adwokat – to piękny zawód, choć nie pozbawiony wielu wad.

Wracając do tego – w czym możemy Państwu pomóc – wyjaśniamy, że Kancelaria adwokacka adwokata Krzysztofa Tumielewicza ze Szczecina świadczy swoim Klientom kompleksowe doradztwo w sprawach karnych, karno - skarbowych oraz sprawach objętych Kodeksem wykroczeń, Kodeksem Karnym Skarbowym, Kodeksem Karnym Wykonawczym.

Reprezentujemy interesy osób podejrzewanych – takich wobec których jeszcze nie przedstawiono zarzutów, a także potem – osób podejrzanychoskarżonych, czy na etapie wykonawczym skazanych. Pomagamy również pokrzywdzonym w wyniku popełnionego przestępstwa. Nasze wsparcie prawne przydaje się wszędzie tam, gdzie potrzebny jest doświadczony, dobry adwokat od spraw karnych.

Dobry adwokat, to taki, który może wylegitymować się dobrym przygotowaniem do wykonywania zawodu adwokata, a także dobrze poprowadzonymi sprawami karnymi. Dobry adwokat to taki, który ma doświadczenie w sprawach karnych, a także potrafił stworzyć zespół dobrych adwokatów, którzy go wspierają w obronach w sprawach karnych. Przygotowują akta, orzecznictwo, projekty pism, itp. Dobry adwokat, to taki, który działa w zespole dobrych adwokatów. Nie ma dobrego adwokata, bez dobrego zespołu adwokatów.

DOBRY ADWOKAT SZCZECIN PRAWO KARNE

Kancelaria Adwokacka adwokata Krzysztofa Tumielewicza posiada bardzo duże doświadczenie w obronach w sprawach karnych. Na życzenie wylegitymujemy się Referencjami, sprawami które prowadzaliśmy lub prowadzimy. Rola obrońcy w sprawach karnych to duża odpowiedzialność.


ADWOKAT PRAWO KARNE SZCZECIN – W CZYM MOŻEMY PAŃSTWU POMÓC ?

Po pierwsze, jeśli jest taka możliwość możemy Państwa zaprosić na konsultacje prawną. Zawsze warto najpierw porozmawiać. On line, przez bezpieczny komunikator, lub w siedzibie Naszej Kancelarii. Jak będzie taka potrzeba przyjedziemy do Państwa – www.adwokaciszczecin.plwww.kairp.pl, 602100679, 608622488.

Sprawy, w których zapewniamy pomoc prawną dotyczą wszystkich przestępstw regulowanych przepisami Kodeksu karnego, Kodeksu Karnego Skarbowego, ustaw okołokodeksowych, zawierających przepisy karne. Mam rzeczywiste, nie internetowe doświadczenie w sprawach karnych gospodarczych, skarbowych, akcyzowych, związanych z gospodarką odpadową, i wieloma innymi skomplikowanymi sprawami karnymi.

PRAWKO KARNE SZCZECIN – ZAKRES USŁUG

Zapewniamy pomoc prawną w sprawach karnych przed Sądami wszystkich instancji, a także Sądem Najwyższym. Mamy sukcesy w obronach również na etapie Sądu Najwyższego. Mamy sukcesy w obronach dobrych wyroków – gdzie np. kasacje prokuratorów były uznawane za oczywiście bezzasadne, ale także sukcesy w walce na etapie kasacji do Sądu Najwyższego.

Reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie postępowania karnego.

Pomagamy osobom tymczasowo aresztowanym oraz zatrzymanym, a więc w sprawach aresztowych. Mamy sprawy w których doprowadziliśmy do uznania zatrzymań Naszych Klientów za nielegalne. Mamy wywalczone odszkodowania i zadośćuczynienia za zatrzymania w kwotach rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych ? Zapytajcie który Adwokat od spraw karnych miał taką sprawą ? W Szczecinie, myślę, że nie więcej niż dwóch, trzech adwokatów. Tak, odszkodowanie, za niesłuszne zatrzymanie, 44 godziny, 30.000 zł zadośćuczynienia.

Mamy również sukcesy w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie w sprawach o niesłuszny areszt. Tu możemy pochwalić się zadośćuczynieniami w kwotach od kilkudziesięciu tysięcy złotych, do kilkuset tysięcy złotych. W większości spraw były to sprawy, w których Naszą ciężką pracą wywalczyliśmy albo umorzenie postępowania karnego, albo uniewinnienie w sprawie karnej. Najwyższa kwota zadośćuczynienia jaką udało się nam wywalczyć za niesłuszny areszt to na dzień pisania tego tekstu – czerwiec 2024 r. to kwota 900.000,00 zł.

 

Na naszą pomoc prawną mogą liczyć podejrzani i oskarżeni w postępowaniach prokuratorskich, postępowaniach sądowych oraz postępowaniach karnych odwoławczych. Pomagamy skazanym odbywającym kary pozbawienia wolności, pomagając m.in. w sporządzeniu kasacji do Sądu Najwyższego, ale także w samym odbywaniu kary pozbawienia wolności. Gdzie również można dać duże wsparcie prawne, tym w zakresie programowego odbywania kary pozbawienia wolności, podgrupy, przepustek, pracy czy nauki w warunkach Zakładu Karnego, itd. Opracowujemy również profesjonalne zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw i reprezentujemy osoby, podmioty pokrzywdzone.

 

ADWOKAT SZCZECIN – SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO

Adwokat Krzysztof Tumielewicz nadzoruje i prowadzi sprawy karne obejmujące swoim zakresem prawo karne gospodarcze, karne skarbowe, w tym sprawy karne odnoszące się do problematyki przestępstw rynków finansowych, w tym np. Forex, obrotu papierami wartościowymi, w tym np. GPW, New Connect, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML), jak również cyberprzestępczości. Adwokat Krzysztof Tumielewicz posiada doświadczenie w obsłudze prawnej korporacji i instytucji finansowych, przedsiębiorców, a także kadry zarządzającej, w tym managerów, profesjonalistów rynków regulowanych, w tym maklerów, brokerów, doradców finansowych, inwestorów, członków zarządu spółek kapitałowych, dyrektorów zarządzających – występujących w postępowaniach karnych jako świadkowie, pokrzywdzeni, a także podejrzani.


DOŚWIADCZENIE


Adwokat Krzysztof Tumielewicz posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z przestępczością zorganizowaną, przestępczością tzw. białych kołnierzyków. Adwokat Krzysztof Tumielewicz, występował i stale występuje w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, przestępstw managerskich, przestępstw rynków finansowych, przestępstw dotacyjnych, korupcyjnych, farmaceutycznych, tzw. lekowych, akcyzowych, tytoniowych, dopalaczowych, BLIK-owych, innych. Mamy doświadczenie i nadzorujemy audyty dotyczące miedzy innymi kompleksowej oceny zgodności działalności firm, korporacji, instytucji finansowych, przedsiębiorstw w zakresie regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, przeciwdziałaniu korupcji, cyberprzestępczości. 


Osobiście bronie w procesach w tego rodzaju sprawach jako obrońca.?

Osiągnięcia. Największym, zadowoleni Klienci Kancelarii. Super zespół w osobach, młodych, młodszych i trochę starszych adwokatów, radców prawnych, i aplikantów do tych zawodów. Jestem członkiem Zespołu do ochrony tajemnicy adwokackiej przy Szczecińskiej Izbie Adwokackiej - https://izba-adwokacka.szczecin.pl/tajemnica-adwokacka/, członkiem samorządu adwokackiego – Sędzią Dyscyplinarnym Sądu Dyscyplinarnego Szczecińskiej Izby Adwokackiej https://izba-adwokacka.szczecin.pl/sad-dyscyplinarny/

Cyklicznie prowadzę zajęcia z aplikantami adwokackimi Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Panel obejmuje zasady wykonywania zawodu adwokata, komunikacja w Sprawach karnych. Spod mojego patronatu wyszło już ponad 10 zawodowców, adwokatów i radców prawnych. Z większością z nich nadal stale współpracuje w ramach Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz. Prowadzę nieprzerwanie własną Kancelarię Adwokacką od 2010 r. Pracuje w świetnym zespole młodych adwokatów i radców prawnych, a także aplikantów do tych zawodów.

Ukończyłem Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim o kierunku "Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze" na WPiA UJ, w przedmiocie Interdyscyplinarne i praktyczne podejście do współczesnych form przestępczości gospodarczej i skarbowej https://pks.law.uj.edu.pl/

 

ADWOKAT SZCZECIN SPRAWY KARNE – JAK WYBRAĆ DOBREGO ADWOKATA OD SPRAW KARNYCH ?

Popytać, który adwokat FAKTYCZNIE pracuje w sprawach karnych. Jest obecny w postepowaniach karnych, w różnych jednostkach, na różnych etapach. Jak jest oceniany nie tylko przez Klientów, bo ci nie zawsze są w stanie obiektywnie ocenić pracę adwokata. Umówić na konsultacje. Poprosić o ocenę danej sprawy. Poprosić o Referencje.

 

Zobacz również

Kamienica Dohrna Szczecin w Archiwolcie

Areszt z upływem czasu traci na znaczeniu

Nieruchomości i proces inwestycyjny

List żelazny - ENA - List gończy

Ochrona środowiska