Jesteś poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania, międzynarodowym listem gończym, chcą Cię deportować?

 

 

 

 

Usługi

Inwestycje nieruchomości - obsługa prawna

Obsługa prawna nieruchomości inwestycji budowlanych pomoc prawna dla deweloperów 

Kancelaria Adwokacka – adwokat Krzysztof Tumielewicz specjalizuje się w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych, w tym projektów deweloperskich, biurowych, handlowych (tzw. Parków handlowych) na rynku nieruchomości.

W ramach świadczonej pomocy prawnej, pomagamy między innymi w przygotowywaniu inwestycji, współpracujemy z wszystkimi branżowcami, w tym: projektantami, architektami, inżynierami, inspektorami, kierownikami budów, robót, inżynierami sprawującymi nadzór inwestorski, geodetami oraz ekspertami w pozyskiwaniu finansowania (w tym w zakresie preferencyjnych kredytów Jeremie, dotacji unijnych, itp.), ekspertami w dziedzinie komercjalizacji nieruchomości, sprzedaży nieruchomości, itp. Zapewniamy kompleksową pomoc prawna, i wsparcie eksperckie, poczynając od analizy i weryfikacji stanu prawnego nieruchomości, przez przygotowanie do nabycia nieruchomości, uczestnictwo w procedurze projektowej, administracyjnej, aż do odbiorowej.

Po zakończeniu fazy inwestycyjnej nasza Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie obrotu nieruchomościami. Zakres usług Kancelarii w procesie inwestycyjnym to między innymi:


NIERUCHOMOŚCI

• kontrola stanu pranego nieruchomości
• analiza historii właściciela / właścicieli nieruchomości
• szacowanie wartości nieruchomości
• pomoc prawna przy doprowadzeniu do wykreślenia wpisów w Księgach wieczystych, wykreśleniu hipotek, czy nieaktualnych wpisów
• pomoc prawna przy zmianie sposobu użytkowania, zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA

• analiza prawna zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego co do konkretnej nieruchomości
• ocena prawna możliwości zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i pomoc prawna i ekspercka w przedmiocie wniosku o zmianę planu zagospodarowania, pod konkretną inwestycje

WARUNKI ZABUDOWY

• przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji o warunki zabudowt dla konkretnej inwestycji (DWZ)
• pomoc prawna w ramach postępowań odwoławczych, w tym na etapie postępowań administracyjnych, a także przed Wojewódzkim Sadem Administracyjnym, czy Naczelnym Sadem Administracyjnym

MEDIA, DECYZJE ŚRODOWISKOWE

• całkowite procedowanie wystąpień do gestorów mediów pod kątem zapewnienia mediów dla potrzeb przyszłej inwestycji
• obsługa procesu zawierania umów z gestorami mediów (na czas realizacji inwestycji oraz po jej ukończeniu)
• obsługa prawna procedury decyzji środowiskowej

UMOWY, w tym z GENERALNYM WYKONAWCĄ

• pomoc prawna przy procedurze przetargowej i przygotowanie procedury przetargowej oraz jej przeprowadzenie, procedura wyłonienia Generalnego Wykonawcy
• przygotowanie i negocjowanie umów z Generalnym Wykonawcą oraz podwykonawcami
• analiza (due dilligence) wybranego Generalnego Wykonawcy – pod kątem między innymi wielopłaszczyznowej analizy możliwości wykonawczych, analizy kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowe, zwłaszcza jeśli chodzi o województwo zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie;

INNE UMOWY
• przygotowanie wzorów umowy rezerwacyjnej
• przygotowanie wzoru umowy deweloperskiej, przeniesienia własności nieruchomości, przedwstępnej umowy najmu dzierżawy
• przygotowanie wzorca umowy
• przygotowanie aneksów umów
• inne umowy (obsługa prawna i stworzenie wzorców umów z pracownikami, usługodawcami)
• pomoc prawna, obsługa prawna w sporze z klientami
• szkolenia prawne
• przygotowywanie i negocjowanie umów z najemcami lub nabywcami lokali, powierzchni handlowych lub usługowych, hotelowych, innych

 

Doświadczenie, refernecja, przykłady obsługiwanych przez adwokata Krzysztofa Tumielewicza inwestycji: 

https://www.e-hotelarz.pl/artykul/59279/focus-otworzy-drugi-hotel-w-szczecinie/

https://szczecin.naszemiasto.pl/budynek-dawnego-hotelu-piast-w-koncu-zostanie-wyremontowany/ar/c1-7668941
https://gorzowianin.com/wiadomosc/12756-ruszyla-budowa-stacji-paliw-na-os-staszica-w-gorzowie-zdjecia.html
https://gorzowianin.com/wiadomosc/13294-nowy-kompleks-handlowy-powstanie-przy-pomorskiej.html
https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,34939,9222873,Hiszpanska_kamienica_niszczeje__Roizner_blokuje_remont.html?disableRedirects=true
https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/56,34939,21419704,stara-drukarnia-na-sprzedaz-ma-szanse-znow-stac-sie-architektoniczna.html
https://wszczecinie.pl/aktualnosci,jest_kupiec_na_kamienice_na_rogu_baluki_i_slaskiej_kiedys_byly_szwedzkie_teraz_beda_dunskie,id-32755.html

www.adwokaciszczecin.pl 

 

Zobacz również

Prawo pracy

Prawo karne

Sprawy odszkodowawcze

Prawo Karne Skarbowe i Prawo Karne Gospodarcze

Prawo cywilne