Jesteś poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania, międzynarodowym listem gończym, chcą Cię deportować?

 

 

 

 

Aktualności

Nieruchomości i proces inwestycyjny

Adwokat Nieruchomości i proces inwestycyjny - obsługa prawna nieruchomości i inwestycji budowlanych 

 

Obsługa prawna podmiotów uczestniczących w procesie inwestycyjnym i budowlanym. Kancelaria Adwokacka, Adwokaci z Kancelarii Tumielewicz praktyczne doświadczenie w doradztwie prawnym i obsłudze prawnej w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym nieruchomościami mieszkaniowymi, apartamentowymi, biurowcami, hotele, parki handlowe, tzw. retail park, nieruchomości komercyjne z przeznaczeniem dla sieci handlowych. 


Adwokat Krzysztof Tumielewicz doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycji hotelowych, biurowych, handlowych, mieszkaniowych, apartamentowych. Obsługujemy złożone inwestycje ze Szczecina, Gorzowa Wlkp., Poznania, Świnoujścia, Międzyzdroi. Naszymi Klientami są wykonawcy robót budowlanych, w tym GW, realizujący procesy inwestycyjne których przedmiotem są między innymi obiekty komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo apartamentowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty infrastrukturalne, budownictwo przemysłowe.

Oferujemy pomoc prawną poczynając od badanie stanu prawnego nieruchomości, w tym przygotowywanie tzw. raportów due diligence dla przyszłych inwestycji, zarówno od strony budowlanej, administracyjnej, jak również przy współpracy z księgowymi, doradcami finansowymi, podatkowymi, również od strony ekonomicznej.

 

Przygotowujemy dla Naszych Klientów 

- projekty umów nabycia nieruchomości, w tym umowy przedwstępne nabycia nieruchomości
- umowy warunkowe

 

Reprezentujemy w negocjacjach związanych z nabyciem nieruchomości

- obsługa prawna w procedurach administracyjnych
- pomoc prawna w procesach dotyczących zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, prawa budowlanego, reprezentacja na wszystkich etapach postępowania sądowo-administracyjnego;


Przygotowanie projektów umów związanych z realizacją inwestycji, w tym umów z Generalnymi Wykonawcami, podwykonawcami, umów z Architektami, w tym co do prac projektowych, umów o roboty budowlane, projektów umów z podwykonawcami, umów deweloperskich, umów o wspólną realizację inwestycji.


Pomoc prawna i obsługa prawna w przedmiocie finansowania, czy refinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym przygotowanie projektów umów obejmujących finansowanie inwestycji budowlanych, analizy umów kredytowych, umów pożyczek. Zrealizowane projekty związane z między innymi JEREMIE, czy dotacjami Unii Europejskiej. Pomoc prawna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Doświadczenie i zrealizowane projekty związane z dostępem do zróżnicowanych źródeł

finansowania zwrotnego. Inicjatywa Jeremie to między innymi pożyczki rozwojowe, obrotowe i płynnościowe a także , kredyty, poręczenia. Mamy doświadczenie z takimi projektami, z budżetami do kilkunastu milionów złotch. 

 

Obsługa prawna procesów związanych z emisją obligacji związanych z finansowaniem inwestycji budowlanych. 

Reprezentacja i doradztwo prawne w przedmiocie rozliczeń między uczestnikami procesu budowalnego. Reprezentacja w sporach między uczestnikami procesu budowlanego, w tym inwestorami, wykonawcami, podwykonawcami, projektantami. 

 

Pomoc prawna w przygotowaniu umów najmu, umów dzierżawy. Doradztwo i reprezentacja w trakcie procesów komercjalizacji obiektów hotelowych, obiektów handlowych, w tym parków handlowych, obiektów biurowych i logistycznych. 


Analiza i przygotowanie umów franczyzowych

Pomoc prawna, w zakresie transakcji obrotu nieruchomości, kompleksowe doradztwo w przedmiocie sprzedaży, lub nabycia nieruchomości. Kompleksowa obsługa prawna transakcji sprzedaży nieruchomości. Zrealizowane projekty między innymi inwestycji biurowych, hotelowych, gastronomicznych, budynków użyteczności publicznej, centrów handlowych.

 

Due diligencje, badanie stanu prawnego nieruchomości porządkowanie stanu prawnego nieruchomości.

Pomoc prawna przy finansowaniu i rozliczeniu procesów inwestycyjnych oraz refinansowaniu inwestycji będącej przedmiotem o obrotu. Przygotowanie i negocjowanie umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, komercjalizacji obiektów hotelowych, biurowych. Doradztwo prawne w zakresie umów o zarządzanie nieruchomościami. Reprezentacja inwestorów przed organami administracji architektoniczno-budowlanej, organami nadzoru budowlanego, sądami administracyjnymi. Doradztwo prawne w sprawach o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (DWZ, WZ), pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie. Analiza stanu prawnego nieruchomości, analiza umów przedwstępnych i przyrzeczonych, hipoteki, użytkowanie, służebności, zniesienie współwłasności, spory na tle nieruchomości, reprezentacja w sądach, na wszystkich etapach, w związku z nieruchomościami, robotami budowlanymi. 

 

https://kairp.pl/inwestycje

https://adwokaciszczecin.pl/Uslugi/8-Nieruchomosci

https://adwokat-tumielewicz.pl/aktualnosci/37-sukces-w-postaci-realizacji-inwestycji-pieknego-4-gwiazdkowego-hotelu-znajdujacego-sie-w-zabytkowej-xix-wiecznej-kamienicy

 

 

 

 

Zobacz również

List żelazny - ENA - List gończy

Adwokat od spraw karnych Szczecin

Kamienica Dohrna Szczecin w Archiwolcie

Areszt z upływem czasu traci na znaczeniu

Ochrona środowiska